Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rola wychowawcy wspomagającego w klasie integracyjnej

Monika Mazur – Ryś

Anna Luba

 Zespół Szkół Miejskich Nr 2

w Mińsku Mazowieckim

 

Rola wychowawcy wspomagającego w klasie integracyjnej

 

Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie…

Maria Grzegorzewska

 

Integracja to nie zapewnienie „taryfy ulgowej” lub „obniżenie wymagań”. To system pedagogiczny opierający się na wzajemnej życzliwości, a dobre wyniki i sukcesy osiągnąć mogą wszyscy uczniowie. Taka myśl przewodnia przyświecała naszej przyświecała, kiedy po raz pierwszy tworzono w niej klasę integracyjną.

Integracyjny system kształcenia zakłada pełne uczestnictwo wszystkich dzieci w procesie uczenia się i uspołeczniania. W zespołach klasowych razem z dziećmi zdrowymi uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, o różnych możliwościach intelektualnych, emocjonalnych i ruchowych. Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje specjalistyczna kadra pedagogiczna. Jedną z takich osób jest nauczyciel wspierający nazywany także pedagogiem specjalnym.

W klasie integracyjnej uczy się od 18 do20 dzieci, w tym od 3 do5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba dzieci jest zależna od specyfiki niepełnosprawności. Dzieci zakwalifikowane jako integracyjne muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Klasa integracyjna jest prowadzona przez dwóch nauczycieli: prowadzącego i wspomagającego.

Podczas pracy na lekcji nauczyciel wspomagający pracuje z dziećmi, które potrzebują pomocy. Dla nich przygotowuje zadania, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne, aby łatwiej zrozumiały przerabianą partię materiału.

Określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z rodzaju niepełnosprawności, charakterystycznych dla danego dziecka, stanowi podstawę do konstruowania programów nauczania. Podstawą pracy dydaktyczno - wychowawczej jest program szkoły masowej. Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Dzieci niepełnosprawne realizują program szkoły specjalnej lub zmodyfikowany program szkolnictwa powszechnego lub specjalnego.

Jednym z wielu zadań nauczyciela wspierającego jest czuwanie nad integracją zespołu klasowego i włączanie go w życie społeczności szkolnej. Praca nauczyciela wspierającego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych opiera się przede wszystkim na właściwym ich poznaniu, a co za tym idzie oferowaniu im jak najlepszej pomocy w zdobywaniu przez nich wiedzy. W tym celu dokonuje on diagnozy pedagogicznej, oceniając możliwości i predyspozycje ucznia.

Na podstawie orzeczeń lub opinii z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych tworzy indywidualne kierunkowe i elastyczne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Uwzględniając w nich wielokierunkową pomoc oferowaną przez szkołę (pomoc pedagoga, psychologa, logopedy). Sam także prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na każdej lekcji nauczyciel wspierający ściśle współpracuje z nauczycielem kształcenia zintegrowanego lub nauczycielami przedmiotu uczącymi w danej klasie integracyjnej. Wcześniej wspólnie ustalane są cele i zakres pomocy uczniom, aby mógł on na każdej lekcji efektywnie wspomagać ich pracę. Pełni rolę „ dyskretnego” doradcy w taki sposób, aby nie zaburzać toku lekcji i wspierać pracę potrzebujących tego uczniów. Często przygotowuje dodatkowe karty pracy, sprawdziany, które mają zróżnicowany poziom trudności dostosowany do możliwości ucznia. Zachęca uczniów do pracy, do aktywnego udziału w zajęciach, zapobiega ich bierności. Przede wszystkim stara się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dziecka, dając mu możliwość odniesienia sukcesu. Dlatego nie tylko sam efekt końcowy pracy ucznia jest ważny, ale przede wszystkim wkład włożony w jej wykonanie.

Nauczyciel wspomagający sprawdza się w roli wychowawcy, gdyż jest obecny na każdych zajęciach edukacyjnych, w związku z tym doskonale orientuje się we wszystkich sprawach dotyczących klasy. Przyczynia się do integracji zespołu klasowego dzięki stosowaniu psychozabaw, ćwiczeń w komunikowaniu się i rozstrzyganiu różnych kwestii w formie warsztatowej. Praca w klasie integracyjnej wymaga od nauczyciela wspomagającego ścisłej współpracy z całym zespołem specjalistów (z psychologiem, pedagogiem szkolnym, logopedą).

Pragniemy dodać, że praca nauczyciela wspierającego nie ogranicza się tylko do uczniów z orzeczeniami do kształcenia w klasie integracyjnej. Uczeń wolniej pracujący może liczyć na podział materiału na mniejsze partie. Uczeń zdolny na dodatkowe zadania podczas zajęć lub teksty do opracowywania. Bardzo ważne jest, iż na pomoc i wsparcie nauczyciela wspierającego może liczyć każdy uczeń, który tego potrzebuje.

Integracja w szkole daje dzieciom niepełnosprawnym szansę na kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności klasowej i szkolnej. Pobudza wiarę w ich własne możliwości, motywuje do przezwyciężania trudności, umożliwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowań. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości na drugiego człowieka, daje bagaż swoistych doświadczeń związanych z kontaktem ze „sprawnymi inaczej”. Obcowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych stanowi szansę dla obu grup, stwarza im naturalne warunki spotykania się, zabawy, nauki, dzięki, którym uczą się tolerancji i akceptowania innych.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w zajęciach rewalidacyjnych, podczas których doskonalą analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, ćwiczą logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, uwagę. Biorą udział w treningach relaksacyjnych. W celu uatrakcyjnienia zajęć stosuje się gry i zabawy dydaktyczne. Dzięki tym różnorodnym ćwiczeniom i zabawom uczniowie mają możliwość wyrównywania ewentualnych braków. Dla uczniów niepełnosprawnych są dodatkowo prowadzone zajęcia rehabilitacyjne, które mają na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i manualnej dzieci.

W klasach integracyjnych uczą się dzieci z bardzo różnymi schorzeniami: upośledzone umysłowo, z porażeniem mózgowym, padaczką, dysfazją rozwojową, na wózku, niewidome. Każde z nich wymaga indywidualnego podejścia, specjalnego traktowania. Praca w klasie integracyjnej jest trudna, wyczerpująca, wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości, empatii i ciągłego kształcenia się. Daje jednak wiele satysfakcji. Uśmiech i zadowolenie dziecka pokrzywdzonego przez los jest dla nauczyciela największą nagrodą. Dużym osiągnięciem wychowawczym jest to, że dzieci potrafią sobie nawzajem pomagać, nie zostawiają kolegów niepełnosprawnych w potrzebie. Podczas cichej pracy na lekcji czytają uczniom słabszym polecenia, pomagają je wytłumaczyć. Dzieci są ze sobą zżyte. Rodzice wykazują chęć pomocy, są zainteresowani postępami dzieci i zaangażowani w życie szkoły.

Integracja dla dzieci niepełnosprawnych jest szansą lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie ludzi zdrowych, umiejętności nawiązywania kontaktów emocjonalnych, rozbudzania ambicji. 

Zespół Szkół Miejskich nr 2
ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 56 11
sekretariat@zsm2.edu.pl


Godziny pracy sekretariatu szkoły:

Poniedziałek - 7:30 - 15:30
Wtorek - dzień wewnętrzny
Środa - 7:30 - 15:30
Czwartek - 7:30 - 15:30
Piątek - 7:30 - 15:30


Lipiec
pnwtsrczptsond
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Piątek, 2018-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty